Hvem er juridisk ansvarlig for brannsikkerheten i borrettslaget/sameiet?

1 av 6

Hver enkelt beboer

Styret

Brannvesenet

Vet ikke